plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

ylayelcu

Member since: August 21, 2020

Default_user_thumb

Viewed

14 times

Groups


Location:

 434434

Member since:

August 21, 2020

About me

Evital Rehabilitacja to pozycja rehabilitacyjna o wysokim spektrum dzia?ania, skupiaj?ca wyspecjalizowanych terapeutów, którzy posiadaj? z nowych metod pracy. W gabinecie Evital wykonywane s? zaj?cia fizjoterapeutyczne tak?e dla niemowl?t, jak równie? du?ych, masa?e, terapia na obrz?ki, fizjoterapia bielany warszawa i atrakcyjna.
Advertisement