plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

Colbeck7

Member since: June 25, 2019

Default_user_thumb

Viewed

15 times

Groups


Location:

Atlanta, Ga 31106
USDA hardiness zone 7

Member since:

June 25, 2019

About me

Sprawd?cie nasze rady klimatyzator na 50m2. Je?li planujecie instalacj? klimatyzacji w mieszkaniu to ?wietnie trafili?cie. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego jak m?cz?ce s? wysokie temperatury w mieszkaniu, w szczególno?ci w czasie lata. Z my?l? o was - przygotowali?my przydatne artyku?y na temat klimmatyzatorów, z których dowiecie si? mi?dzy innymi tego: jaki typ oraz o jakiej mocy klimatyzacj? wybra? do mieszkania. Podpowiadamy tak?e jak poprawnie za?o?y? klimatyzacj? i w jaki sposób j? nale?ycie u?ytkowa?. Po ów i pozosta?e wskazówki pragniemy zaprosi? na nasz? witryn? internetow?.
Advertisement