plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

PAulinaoxjfub

Member since: April 24, 2018

Default_user_thumb

Viewed

55 times

Groups


Location:

 37999

Member since:

April 24, 2018

About me

Portal Online - zosta? za?o?ony przez dziewczyn?, która bardzo lubi eleganckie szala. Na jej witrynie www publikuje wspó?czesne stylizacje oraz informacje na temat mo?liwo?ci wi?zania szalików. Przedstawia tak?e histori? chusty i szalika. Co wi?cej, charakteryzuje najbardziej znane materia?y wykorzystywane do wytwarzania szalików i apaszek. Artyku?y s? naszpikowane mo?liwo?ciami o?ywienia danej kreacji. Ta strona WWW to adres, na którym pojawiaj? si? posty o ekstrawaganckich szalach tak?e interesuj?cych wzorach apaszek. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Advertisement