plants. gardens. friends.

digthedirt is about gardening, outdoor living and loving our planet!

learn more »

buzyti4

Member since: November 22, 2020

Default_user_thumb

Viewed

4 times

Groups


Location:

Warren, Oh 44488
USDA hardiness zone 5

Member since:

November 22, 2020

About me

Szkó?ka narciarska Zebra umiejscowiona jest w zachwycaj?cej i malowniczej Bia?ce Tatrza?skiej. Szkó?ka narciarska bia?ka tatrza?ska Swoj? ofert? adresuje zarówno do amatorów oraz chc?cych si? doszkoli?, a tak?e dla dzieci, organizuj?c szkolenia indywidualne i zbiorowe. Nauczyciele narciarscy Szkó?ki Zebra, to kompetentni, wykwalifikowani i cierpliwi specjali?ci, podchodz?cy do ka?dego ucznia indywidualnie. Ponadto, na miejscu wyst?puje tak?e mo?liwo?? wypo?yczenia sprz?tu i dodatków do jazdy na nartach.
Advertisement